English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Działania europejskie dotyczące ECVET

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm Strona Komisji Europejskiej dotycząca tematyki ECVET, zawiera także dokumenty urzędowe i ulotki.

http://www.ecvet-team.eu/ ECVET Team wspiera Komisję Europejską w wypełnianiu zobowiązań odnośnie ECVET i pozwala państwom członkowskim na osiągnięcie celów określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących ECVET.

http://www.ecvet-projects.eu/  Strona zawiera informacje o działalności i inicjatywach mających na celu przetestowanie, wdrożenie i dalszy rozwój systemu ECVET.

http://netecvet.com/ Czternaście Narodowych Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" pracuje wspólnie aby pomóc obywatelom zrozumieć i wdrożyć ECVET. Niemiecka Narodowa Agencja jest liderem projektu, który ma na celu wsparcie podmiotów, które wdrażają ECVET praktyce. W projekcie opracowywany jest m.in. zestaw narzędzi, które pomogą stosować system ECVET w mobilności międzynarodowej.

Inne użyteczne strony

http://prk.men.gov.pl/ Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

http://kwalifikacje.org.pl/ Strona Instytutu Badań Edukacyjnych poświęcona Krajowej Ramie Kwalifikacji.

http://europass.org.pl/ Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

http://www.cedefop.europa.eu/ Cedefop jest agencją Komisji Europejskiej, która promuje rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

http://www.etf.europa.eu/ Europejska Fundacja Kształcenia jest agencją Komisji Europejskiej, która przyczynia się do rozwoju edukacji i szkoleń w krajach członkowskich UE.

Wyszukiwarki

www.adam-europe.eu/ ADAM baza projektów i produktów Programu Leonardo da Vinci.

Projekty pilotażowe ECVET
realizowane w Programie Leonardo da Vinci • W razie pytań

  • – dotyczących spraw administracyjnych i technicznych:
   Aleksandra Bałchan-Wiśniewska
   tel. : 22-46-31-302
   ecvet@frse.org.pl