English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Data: 18-11-2016
Temat: Warsztaty dotyczące realizacji systemu ECVET w projektach mobilności w sektorze VET
Miejsce: Warszawa
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji


Program warsztatów


Założenia ECVET - Horacy Dębowski
Przykład dobrej praktyki - Alicja Karczmarczyk
Sesja warsztatowa - Krzysztof Świerk
Europass-Mobilność - Kinga MotysiaData: 24-05-2016
Temat: Warsztaty "Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych" 
Miejsce: Tarnobrzeg
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji


Program warsztatów


Założenia ECVET - Horacy Dębowski
Przykład dobrej praktyki - Alicja Karczmarczyk
Sesja warsztatowa - Krzysztof ŚwierkData: 12-01-2016
Temat: Warsztaty dotyczące realizacji systemu ECVET w projektach mobilności w sektorze VET
Miejsce: Katowice
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji


Program warsztatów


Założenia ECVET - Horacy Dębowski
Przykład dobrej praktyki - Alicja Karczmarczyk
Sesja warsztatowa - Krzysztof Świerk
Europass-Mobilność - Kinga MotysiaData: 10-12-2015

Temat:

Konferencja „Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym a szkolnictwem wyższym w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy”
Miejsce: Warszawa
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji


STRONA KONFERENCJI

 

Data: 04-12-2015
Temat: Warsztaty dotyczące realizacji systemu ECVET w projektach mobilności w sektorze VET
Miejsce: Warszawa
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program warsztatów

Założenia ECVET - Horacy Dębowski
Przykład dobrej praktyki - Alicja Karczmarczyk
Sesja warsztatowa - Krzysztof Świerk
Europass-Mobilność - Kinga Motysia

Data: 25-09-2015
Temat: Warsztaty dotyczące realizacji systemu ECVET w projektach mobilności w sektorze VET
Miejsce: Zgierz
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program warsztatów

Prezentacja - Krzysztof Świerk
Prezentacja - Horacy Dębowski


Galeria
Data: 13-04-2015
Temat: Warsztaty dotyczące wykorzystania systemu ECVET w uczeniu się przez całe życie
Miejsce: Warszawa
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program warsztatów

Prezentacja - Horacy Dębowski
Prezentacja - Krzysztof Świerk


Praca w grupachData: 11-12-2014

Temat:

Konferencja "Rola systemu ECVET w rozwoju jakości kształcenia zawodowego w Polsce"
Miejsce: Warszawa
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji


STRONA KONFERENCJIData: 17-11-2014
Temat: Warsztaty dotyczące realizacji systemu ECVET w projektach mobilności Leonardo da Vinci
Miejsce: Warszawa
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program warsztatów

Prezentacja
Praca w grupachData: 28-10-2014

Temat:

Seminarium "ECVET jako narzędzie wzmacniania współpracy szkolnictwa zawodowego z pracodawcami"
Miejsce: Turek
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Zespół Szkół Technicznych w Turku


STRONA SEMINARIUMData: 10-06-2014
Temat: Warsztaty dotyczące realizacji systemu ECVET w projektach mobilności Leonardo da Vinci
Miejsce: Warszawa
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program warsztatów

Prezentacja
PodsumowanieData: 15-11-2013
Temat: Warsztaty dotyczące realizacji systemu ECVET w projektach mobilności Leonardo da Vinci
Miejsce: Warszawa
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program warsztatówData: 29-10-2013
Temat: Konferencja "System ECVET jako instrument wspierania mobilności uczniów w projektach europejskich"
Odbiorcy: - beneficjenci realizujący projekty indywidualne i instytucjonalne w ramach wszystkich programów sektorowych programu „Uczenie się przez całe życie",
- przedstawiciele administracji publicznej, władz oświatowych, środowiska  rzemiosła i biznesu,
- eksperci programów sektorowych i partnerzy strategiczni Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”
Miejsce: Warszawa
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program konferencji

Prezentacje:

1. Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce w świetle systemu ECVET – zmiany w podstawie programowej kształcenia w zawodach i systemie egzaminowania – Piotr Bartosiak, Naczelnik Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN
2. ECVET jako narzędzie polityki europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie – Horacy Dębowski – Ekspert ECVET, IBE
3. Podstawowe założenia i specyfikacje techniczne ECVET, czyli na co zwrócić uwagę realizując projekt ECVET? – Wojciech Stęchły – Ekspert ECVET, IBE
4. Wdrażanie ECVET – doświadczenia krajów europejskich – Marzanna Tyburska – Ekspert ECVET, PWSZ w Elblągu
5. Projekt APL - Bud. Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w procesie pracy – Michał Butkiewicz, Edukacja i Praca
6. Projekt matrycy ECVET dla zawodu technik usług fryzjerskich – Monika Waloszczyk, ZDZ Katowice
7. Zwiększenie porównywalności kwalifikacji i dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów zgodnie z ideą ECVET – Anna Wrona, Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz., Koordynatorka Projektu

Zdjęcia z konferencjiData: 18-09-2013
Temat: Akumulowanie i przenoszenie osiągnięć w europejskim kształceniu zawodowym – stan i wdrażanie systemu w polskich szkołach sektora zielonego
Odbiorcy: osoby zainteresowane tematyką ECVET
Miejsce: Gołotczyzna
Organizator: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie wraz z Zarządem Stowarzyszenia Szkół Rolniczych i Leśnych EUROPEA Polska
Program: Program konferencji
Informacje: http://europeapolska.republika.pl/
Prezentacja: Wojciech StęchłyData: 25-06-2013
Temat: Przenoszenie osiągnięć w uczeniu się w Polsce i Europie
Miejsce: Warszawa
Organizator: Instytut Badań Edukacyjnych
Informacje: http://www.kwalifikacje.edu.pl
Prezentacja: Wojciech StęchłyData: 6-12-2012
Temat: Inicjatywy Komisji Europejskiej wspierające mobilność
Odbiorcy: dyrektorzy, nauczyciele i doradcy zawodowi ze szkół policealnych z terenu województwa
Miejsce: Elbląg
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

 

Data: 5-12-2012
Temat: Spotkanie dla osób pełniących rolę punktów kontaktowych LLP
Odbiorcy: trenerzy LLP
Miejsce: Warszawa
Organizator: Narodowa Agencja Leonardo da Vinci, Fundacja Rozwoju Systemu EdukacjiData: 28-11-2012
Temat: Inicjatywy Komisji Europejskiej wspierające mobilność
Odbiorcy: nauczyciele szkół zawodowych z terenu województwa
Miejsce: Katowice
Organizator: Śląskie Kuratorim Oświaty
Prezentacja: Maria SuligaData: 9-11-2012
Temat: Spotkanie standaryzujące dla ekspertów oceniających projekty Leonardo da Vinci
Odbiorcy: eksperci Leonardo da Vinci
Miejsce: Pułtusk
Organizator: Narodowa Agencja Leonardo da Vinci, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Data: 13-04-2015
Temat: Warsztaty dotyczące wykorzystania systemu ECVET w uczeniu się przez całe życie
Miejsce: Warszawa
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program warsztatów

Prezentacja - Horacy Dębowski
Prezentacja - Krzysztof Świerk


Praca w grupachData: 11-12-2014

Temat:

Konferencja "Rola systemu ECVET w rozwoju jakości kształcenia zawodowego w Polsce"
Miejsce: Warszawa
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji


STRONA KONFERENCJIData: 17-11-2014
Temat: Warsztaty dotyczące realizacji systemu ECVET w projektach mobilności Leonardo da Vinci
Miejsce: Warszawa
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program warsztatów

Prezentacja
Praca w grupachData: 28-10-2014

Temat:

Seminarium "ECVET jako narzędzie wzmacniania współpracy szkolnictwa zawodowego z pracodawcami"
Miejsce: Turek
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Zespół Szkół Technicznych w Turku


STRONA SEMINARIUMData: 10-06-2014
Temat: Warsztaty dotyczące realizacji systemu ECVET w projektach mobilności Leonardo da Vinci
Miejsce: Warszawa
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program warsztatów

Prezentacja
PodsumowanieData: 15-11-2013
Temat: Warsztaty dotyczące realizacji systemu ECVET w projektach mobilności Leonardo da Vinci
Miejsce: Warszawa
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program warsztatówData: 29-10-2013
Temat: Konferencja "System ECVET jako instrument wspierania mobilności uczniów w projektach europejskich"
Odbiorcy: - beneficjenci realizujący projekty indywidualne i instytucjonalne w ramach wszystkich programów sektorowych programu „Uczenie się przez całe życie",
- przedstawiciele administracji publicznej, władz oświatowych, środowiska  rzemiosła i biznesu,
- eksperci programów sektorowych i partnerzy strategiczni Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”
Miejsce: Warszawa
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program konferencji

Prezentacje:

1. Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce w świetle systemu ECVET – zmiany w podstawie programowej kształcenia w zawodach i systemie egzaminowania – Piotr Bartosiak, Naczelnik Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN
2. ECVET jako narzędzie polityki europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie – Horacy Dębowski – Ekspert ECVET, IBE
3. Podstawowe założenia i specyfikacje techniczne ECVET, czyli na co zwrócić uwagę realizując projekt ECVET? – Wojciech Stęchły – Ekspert ECVET, IBE
4. Wdrażanie ECVET – doświadczenia krajów europejskich – Marzanna Tyburska – Ekspert ECVET, PWSZ w Elblągu
5. Projekt APL - Bud. Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w procesie pracy – Michał Butkiewicz, Edukacja i Praca
6. Projekt matrycy ECVET dla zawodu technik usług fryzjerskich – Monika Waloszczyk, ZDZ Katowice
7. Zwiększenie porównywalności kwalifikacji i dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów zgodnie z ideą ECVET – Anna Wrona, Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz., Koordynatorka Projektu

Zdjęcia z konferencjiData: 18-09-2013
Temat: Akumulowanie i przenoszenie osiągnięć w europejskim kształceniu zawodowym – stan i wdrażanie systemu w polskich szkołach sektora zielonego
Odbiorcy: osoby zainteresowane tematyką ECVET
Miejsce: Gołotczyzna
Organizator: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie wraz z Zarządem Stowarzyszenia Szkół Rolniczych i Leśnych EUROPEA Polska
Program: Program konferencji
Informacje: http://europeapolska.republika.pl/
Prezentacja: Wojciech StęchłyData: 25-06-2013
Temat: Przenoszenie osiągnięć w uczeniu się w Polsce i Europie
Miejsce: Warszawa
Organizator: Instytut Badań Edukacyjnych
Informacje: http://www.kwalifikacje.edu.pl
Prezentacja: Wojciech StęchłyData: 6-12-2012
Temat: Inicjatywy Komisji Europejskiej wspierające mobilność
Odbiorcy: dyrektorzy, nauczyciele i doradcy zawodowi ze szkół policealnych z terenu województwa
Miejsce: Elbląg
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

 

Data: 5-12-2012
Temat: Spotkanie dla osób pełniących rolę punktów kontaktowych LLP
Odbiorcy: trenerzy LLP
Miejsce: Warszawa
Organizator: Narodowa Agencja Leonardo da Vinci, Fundacja Rozwoju Systemu EdukacjiData: 28-11-2012
Temat: Inicjatywy Komisji Europejskiej wspierające mobilność
Odbiorcy: nauczyciele szkół zawodowych z terenu województwa
Miejsce: Katowice
Organizator:
 • W razie pytań

  • – dotyczących spraw administracyjnych i technicznych:
   Aleksandra Bałchan-Wiśniewska
   tel. : 22-46-31-302
   ecvet@frse.org.pl