English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Konferencja "Rola systemu ECVET w rozwoju jakości kształcenia zawodowego w Polsce"

11 grudnia br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się konferencja podsumowująca stan wdrożenia systemu ECVET w Polsce. Tematem spotkania była rola systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w rozwoju jakości kształcenia zawodowego. W konferencji wzięli  beneficjenci programu „Uczenie się przez całe życie i Erasmus+, eksperci zewnętrzni, przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli i instytucji prowadzących doradztwo zawodowe, a także osoby reprezentujące centra kształcenia praktycznego i ustawicznego. Na sali znaleźli się zarówno praktycy stosujący ECVET w swojej pracy zawodowej, jak i osoby, które dopiero planują realizację projektów z wykorzystaniem tego systemu.

Pierwsza część spotkania poświęcona była omówieniu prac związanych z rozwojem systemu ECVET w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w innych państwach europejskich oraz znaczenia ECVET we współpracy szkół z pracodawcami. W tej części głos zabrali: Anna Kaczmarczyk (Ministerstwo Edukacji Narodowej), Horacy Dębowski (Instytut Badań Edukacyjnych) oraz eksperci ECVET: Krzysztof Świerk (Zespół Szkół Technicznych w Turku) i Jolanta Urbanik (Pełnomocnik Rektora UW ds. realizacji Procesu Bolońskiego).

W drugiej części konferencji odbyły się dwie równoległe sesje tematyczne dotyczące roli systemu ECVET w zapewnianiu jakości mobilności edukacyjnej oraz budowaniu zaufania do kwalifikacji. Wstępem do dyskusji była prezentacja dobrych praktyk w projektach mobilności i transferu innowacji.

Program


Prezentacje

1. Sesja plenarna

1. Szanse na rozwój systemu ECVET w kształceniu zawodowym w latach 2014-2020
- Piotr Bartosiak, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, (prezentacja przedstawiona przez Annę Kaczmarczyk)

2. ECVET w zintegrowanym systemie kwalifikacji
- Horacy Dębowski , Instytut Badań Edukacyjnych

3. System ECVET jako narzędzie wsparcia edukacji na rzecz przemysłu
- Krzysztof Świerk, Zespół Szkół Technicznych w Turku

4. Wdrażanie systemu ECVET – doświadczenia krajów europejskich
- Jolanta Urbanik, Uniwersytet Warszawski

2. Sesje tematyczne

Wspierająca rola ECVET w zapewnieniu jakości mobilności edukacyjnej

1. Krzysztof Świerk, Zespół Szkół Technicznych w Turku

2. Maria Bychawska, Zespół Szkół Technicznych im. H. Cegielskiego w Śremie

3. Janusz Salamończyk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

4. Katarzyna Staniszewska, Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wspierająca rola ECVET w zapewnieniu jakości kształcenia i budowania zaufania do kwalifikacji

1. Ewa Listopadzka, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej

2. Paweł Chudy, SYNTEA S.A. oraz Radosław Panas, Fundacja VCC

3. Lech Kunc, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)

4. Rafał Wach, PAIZ Konsulting Sp. z o.o.

5. Czesław Noworol, Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie


Zdjęcia • W razie pytań

  • – dotyczących spraw administracyjnych i technicznych:
   Aleksandra Bałchan-Wiśniewska
   tel. : 22-46-31-302
   ecvet@frse.org.pl