English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Konferencja roczna ECVET „Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym a szkolnictwem wyższym w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy”, 10 grudnia 2015 r., Warszawa

10 grudnia 2015 r. odbyła się konferencja roczna Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET pt. „Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym a szkolnictwem wyższym w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy”, połączona z obchodami 10-tej rocznicy funkcjonowania programu Europass. W Warszawskim Domu Technika NOT zebrało się ok. 100 osób reprezentujących szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, stowarzyszenia branżowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Na sali znaleźli się zarówno pracodawcy, jak i eksperci z instytucji edukacyjnych oraz z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego.

Konferencja ECVET stała się już cyklicznym wydarzeniem, które organizujemy, aby promować ideę systemu ECVET, upowszechniać wyniki prac Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET, a także przedyskutować możliwości wykorzystania założeń ECVET w organizacji mobilności edukacyjnej oraz w uczeniu się przez całe życie. Jak podkreślał Marcin Rolnik, Dyrektor Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, temat tegorocznej konferencji miał nawiązywać do priorytetów polityki edukacyjnej Unii Europejskiej w zakresie tworzenia rozwiązań wspierających dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Wprowadzeniem do konferencji było wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej, Piotra Bartosiaka, Naczelnika Wydziału Inicjatyw Europejskich w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Eksperta ECVET. Uczestnicy mieli okazję poznać plany resortu edukacji w zakresie wspierania współpracy szkół i uczelni z otoczeniem społecznym, zwłaszcza z pracodawcami. Wśród kolejnych mówców znaleźli się zarówno Eksperci ECVET, jak i beneficjenci programu Erasmus+, którzy zostali zaproszeni do prezentacji swoich doświadczeń związanych z zastosowaniem elementów systemu ECVET w projekcie. Pierwszą część spotkania zamknęła prezentacja Anny Kowalczyk, ekspertki wewnętrznej FRSE w sektorze VET, nt. projektu międzyagencyjnego „Work Based Learning” oraz koncepcji uczenia się w miejscu pracy.

Najważniejszym punktem w programie konferencji była dyskusja ekspercka z przedstawicielami szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa wyższego i pracodawców na temat jakości kształcenia oraz jakości współpracy tych obszarów w kontekście wymogów rynku pracy. W panelu wzięli udział Eksperci ECVET: Lucyna Białk-Cieślak, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, Krzysztof Świerk, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP Kaczki Średnie, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu oraz Elżbieta Żochowska, KOWEZiU. Środowisko pracodawców reprezentował natomiast Jakub Kus, Sekretarz ZZ „Budowlani”. Dyskusję moderowała Jolanta Urbanik, Pełnomocnik Rektora UW ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych, Ekspertka ECVET.

Próby podsumowania konferencji dokonał dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski, dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, Ekspert ECVET na forum krajowym i międzynarodowym. Ekspert przedstawił ewolucję rozumienia pojęcia ECVET oraz wyzwania stojące przez Krajowym Zespołem Ekspertów ECVET. O wyzwaniach stojących przed Narodową Agencją w związku z organizacją przyszłorocznej konferencji ECVET powiedziała na zakończenie Izabela Laskowska, Zastępca Dyrektora Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

10 grudnia mieliśmy dodatkowy powód do radości: świętowaliśmy 10. jubileusz funkcjonowania programu Europass. Konferencja stała się zatem wydarzeniem sprzyjającym wzmocnieniu synergii pomiędzy Zespołem Ekspertów ECVET a Krajowym Centrum Europass. Wszyscy goście, w tym użytkownicy dokumentów Europass, mieli okazję wziąć udział w obchodach. W trakcie konferencji czynny był też punkt informacyjno-konsultacyjny Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET oraz Krajowego Centrum Europass. Jubileusz stał się okazją aby przyjąć wszystkich gości w specjalnie udekorowanej sali, poczęstować okolicznościowym tortem czy zaprosić do wspólnego zdjęcia we wcześniej przygotowanej foto-budce. Uczestnicy konferencji mogli też zapoznać się z aktualnymi statystykami dotyczącymi Europass zaprezentowanymi w formie infografik. Ponadto wyświetliliśmy zwycięskie filmy międzynarodowego Konkursu Europass Video 2015, których oficjalne ogłoszenie zaplanowano właśnie na 10 grudnia.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi w czasie konferencji oraz galerią zdjęć z wydarzenia.

ikonka_program

Prezentacje:

 1. Współpraca partnerska na rzecz kształcenia zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
Piotr Bartosiak, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej                                                                        

2. Przegląd działań zrealizowanych przez Krajowy Zespół Ekspertów ECVET w 2015 r. Stan wdrażania ECVET w Polsce
Krzysztof Świerk, Zespół Szkół Rolniczych CKP Kaczki Średnie, Ekspert ECVET
Horacy Dębowski, Instytut Badań Edukacyjnych, Ekspert ECVET

3. Prezentacja dobrych praktyk w zakresie stosowania założeń ECVET, rozwijania współpracy między kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i pracodawcami – doświadczenia polskie i zagraniczne

Anna Betlej, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie

Sławomir Gajzler, Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi

Alicja Karczmarczyk,  Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, Ekspertka ECVET

Radosław Panas, Fundacja VCC

4. Uczenie się w miejscu pracy oraz w oparciu o praktykę jako odpowiedź na wyzwania rynku pracy - prezentacja projektu „Work Based Learning”
Anna Kowalczyk, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

5. Przyszłość ECVET: wyzwania stojące przed Krajowym Zespołem Ekspertów ECVET
dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski, Politechnika Łódzka, Ekspert ECVET

Galeria zdjęć

 • W razie pytań

  • – dotyczących spraw administracyjnych i technicznych:
   Aleksandra Bałchan-Wiśniewska
   tel. : 22-46-31-302
   ecvet@frse.org.pl