English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

15 października br. w Stargardzkim Centrum Kultury odbyły się wojewódzkie obchody Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent” 2019. W ramach ETUZ Kuratorium Oświaty w Szczecinie zorganizowało cykl konferencji oraz warsztatów, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Instytutem Badań Edukacyjnych.

Wprowadzeniem do konferencji było omówienie stanu realizacji „Perspektywy uczenia się przez całe życie”. Wystąpienie pani Urszuli Berlińskiej, Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego w Kuratorium Oświaty w Szczecinie i przedstawicielki Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET, stanowiło mocny punkt odniesienia dla kolejnych mówców.

O tym, jakie działania na rzecz szkolnictwa zawodowego prowadzi Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, opowiedziała Aleksandra Bałchan-Wiśniewska, koordynator Zespołu Europass, EPALE, ECVET w FRSE. Uczestnicy mieli okazję poznać możliwości wykorzystania środków finansowych programu Erasmus+, Programu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój, a także programu Edukacja. Przedstawione zostały również inicjatywy wspierające kadrę kształcenia zawodowego, takie jak Europass, eTwinning, EPALE czy Worldskills.

W następnej prezentacji pani Ewa Zielińska, Zastępca Prezesa ds. Relacji Zewnętrznych i Sprzedaży w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, wyjaśniła rolę norm i normalizacji w szkolnictwie branżowym. Na mocy rozporządzenia MEN z dnia 16 maja 2019 r. zagadnienia związane z podstawami normalizacji i oceną zgodności zostały wprowadzone dla efektów kształcenia w 215 zawodach szkolnictwa branżowego. W zakresie edukacji normalizacyjnej PKN prowadzi wykłady dla młodzieży, organizuje Ogólnopolską Konferencję „Normalizacja w szkole” oraz Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”, a także zamieszcza bezpłatne materiały na portalu www.wiedza.pkn.pl (m.in. podręcznik dla studentów i nauczycieli, przykładowe scenariusze lekcji i miesięcznik „Wiadomości PKN. Normalizacja”).

Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego prowadzone w ramach polsko-niemieckiej współpracy ponadgranicznej przedstawił pan Paweł Bartnik, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, który omówił efekty realizacji Funduszu Małych Projektów Interreg VA oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a także wyzwania związane z wdrażaniem wspomnianych programów.

Kolejna część konferencji dotyczyła współpracy pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi i pracodawcami w ramach specjalnych stref ekonomicznych. O tym, że cała Polska stała się już specjalną strefą ekonomiczną, można było dowiedzieć się z prezentacji pana Macieja Borowskiego, Managera Projektów Inwestycyjnych z Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także prezentacji pani Ewy Krzaczkowskiej, Dyrektor Słupskiego Inkubatora Technicznego. Od 2018 r., na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, funkcjonuje Polska Strefa Inwestycji Nowa ustawa zastąpiła dotychczasowy mechanizm pomocy publicznej dla inwestorów, dostępny w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Aktualnie przedsiębiorcy nie mają już możliwości uzyskania nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Mogą starać się o decyzję o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT). Warto zwrócić tutaj uwagę na 2 kryteria jakościowe dla nowych inwestycji w sektorze przemysłowym/ usługowym: prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi. To ostatnie kryterium może być spełnione m.in. poprzez organizacje praktyk lub staży, oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium,  kształcenie dualne.

Na zakończenie części plenarnej pani Bożena Mayer-Gawron, ekspert MEN z zakresu kształcenia zawodowego i przedstawicielka Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET, przedstawiła możliwości zdobywania dodatkowych umiejętności zawodowych w drodze kwalifikacyjnych kursów zawodowych, wykazując przy tym zgodność przyjętych w polskim prawie oświatowym rozwiązań z zasadami systemu ECVET.

W części warsztatowej odbyły się cztery równoległe warsztaty poświęcone kwalifikacjom rynkowym w systemie szkolnictwa zawodowego na przykładzie sektora turystycznego, wykorzystaniu założeń systemu ECVET w projekcie mobilności edukacyjnej, zasadom udziału w konkurach umiejętności zawodowych Euroskills i Worldskills oraz nowym możliwościom w zakresie walidacji i przygotowania do egzaminu zawodowego.

Ofertę wojewódzkich obchodów ETUZ uatrakcyjnił przyjazd Mobilnego Centrum Edukacyjnego, który zaprezentował nauczycielom i uczniom możliwości zastosowania najnowszych technologii w procesie kształcenia zawodowego. Na specjalnych warsztatach interaktywnych zorganizowanych w MCE zainteresowani uczestnicy mogli poznać możliwości skorzystania z programów Erasmus+, eTwinning i Europass.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która ma na celu podniesienie atrakcyjności i promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. Tegoroczna, czwarta edycja Tygodnia odbywała się w dniach 14-18 października 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/konferencje-zko/materialy-pokonferencyjne/europejski-tydzien-umiejetnosci-zawodowych-odkryj-swoj-talent-2019-materialy-pokonferencyjne/ 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/europejski-tydzien-umiejetnosci-zawodowych-odkryj-swoj-talent-2019-2/ • W razie pytań

  • – dotyczących spraw administracyjnych i technicznych:
   Aleksandra Bałchan-Wiśniewska
   tel. : 22-46-31-302
   ecvet@frse.org.pl