English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Akty prawne

Raporty i opracowania

Raport ewaluacyjny na temat stanu wdrożenia Zalecenia w sprawie ECVET, PPMI, 2014 [en]

Monitoring ECVET implementation strategies in Europe, Cedefop, 2014 [en]

Monitoring ECVET implementation strategies in Europe, Cedefop, 2013 [en]

Raport o stanie edukacji 2012. Liczą się efekty, Instytut Badań Edukacyjnych, 2012 [pl]

The development of ECVET in Europe (2011), Cedefop, 2012 [en]

Get to know ECVET better. Questions and Answers,Komisja Europejska, 2011 [en]

Poznaj system ECVET lepiej – pytania i odpowiedzi - polskie tłumaczenie

Implementacja i rozwój systemu punktowania osiągnięć w kształceniu zawodowym pierwszego stopnia, BIBB,  [pl]

Badania nad wdrożeniem systemu ECVET dla uczniów, ANFA, 2007 [pl]

Materiały dla instytucji realizujących projekty mobilności edukacyjnej w sektorze VET z wykorzystaniem założeń ECVET

Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]

Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]

Inne dokumenty

Publikacje opracowane przez Zespół Ekspertów ECVET:

Czy ECVET może być wartością dodaną dla ECTS? - fragment publikacji FRSE podsumowującej konferencję "Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie", która
odbyła się w dniu 23 września 2011 r., w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE. Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronach FRSE. 

Zastosowanie systemu ECVET do celów mobilności geograficznej [pl]

Poradnik opracowany przez Zespół Ekspertów ECVET w Wielkiej Brytanii [en]

ECVET Magazine [en]

NOTY INFORMACYJNE Komisji Europejskiej

System transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET – możliwości i wyzwania [pl] - lipiec 2013

Jakość: wymóg warunkujący budowanie zaufania do kwalifikacji [pl] - marzec 2013

Materiały z wizyt studyjnych

Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Federalnym Instytucie Kształcenia i Szkolenia Zawodowego BIBB - Bonn, 21-22 stycznia 2013 r. [pl]

ECVET w innych krajach, czyli zapiski z wizyt studyjnych Zespołu Ekspertów ECVET Polska [pl]

Sprawozdanie z seminarium dysusyjnego w Chorwacji, 14-16 października 2015. [en]

Artykuły

"Czym jest ECVET?" - artykuł eksperta Horacego Dębowskiego w kwartalniku FRSE "Europa dla Aktywnych"

"ECVET in Polish VET" - artykuł Horacego Dębowskiego i Wojciecha Stęchłego w ECVET Magazine (wydanie z 18.03.2014)

 • W razie pytań

  • – dotyczących spraw administracyjnych i technicznych:
   Aleksandra Bałchan-Wiśniewska
   tel. : 22-46-31-302
   ecvet@frse.org.pl